Zespół

Grażyna Psiuch, Janusz Psiuch - spółka partnerska

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Koszalinie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Współpraca pozwala na dokładną analizę skomplikowanych zagadnień prawnych, w tym na ocenę zasadności skierowania kasacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Ponadto współdziałanie z koszalińską Kancelarią pozwala skutecznie i pewnie prowadzić sprawy przed sądami okręgu koszalińskiego oraz słupskiego.

Tomasz Psiuch

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007 – 2009 studiowałem we Francji na Uniwersytecie Basse – Normandie w Caen oraz Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburg-u.

 

W trakcie nauki w stolicy w Alzacji wielokrotnie uczestniczyłem w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy oraz rozprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

Zagraniczne studia zostały zwieńczone stażem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburg-u. Aplikację adwokacką odbyłem przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej oraz Koszalińskiej Izbie Adwokackiej. Jestem także mediatorem i absolwentem studiów podyplomowych Negocjacje i Mediacje ukończonych w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Zdobyte doświadczenia oraz profil odbytych studiów ukierunkowały moją drogę zawodową.

 

Biegła znajomość języka francuskiego (certyfikat językowy Dalf), prawa europejskiego oraz międzynarodowych procedur pozwala na prowadzenie spraw o charakterze transgranicznym. Poza językiem francuskim władam biegle językiem angielskim, a zdobyte doświadczenia i kontakty pozwalają również na prowadzenie spraw z zakresu prawa niemieckiego.

 

Ponadto prowadzę sprawy o charakterze krajowym z zakresu prawa karnego, administracyjnego oraz prawa cywilnego z uwzględnieniem spraw rodzinnych.

Marietta SIkorska - Psiuch

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włada językiem niemieckim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach rozwodowych i wszelkich postępowaniach związanych z ową procedurą – alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, dochodzenie należności alimentacyjnych od obowiązanych mieszkających poza Polską.