Witamy!

Nazywam się Tomasz Psiuch. Prowadzę Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Gdańsku. Obsługuję osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego. Specjalizuję się w sprawach cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem prawa budowlanego oraz postępowań transgranicznych. Władam biegle językiem francuskim i angielskim.

pic

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

pic

Wynagrodzenie.

Mając świadomość, iż wysokość wynagrodzenia stanowi istotną kwestię dla moich Klientów, dbam o przejrzystość ustaleń w tym zakresie i proponuję różne sposoby rozliczeń, stosownie do możliwości i potrzeb Klienta.

pic

Oferta dla osób fizycznych

Oferuję usługi polegające na przygotowaniu i opiniowaniu projektów umów, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, przygotowywaniu pism z zakresu prawa administracyjnego, reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz udziału w czynnościach z udziałem funkcjonariuszy Policji.

pic

Oferta dla podmiotów prawa handlowego

Klientom biznesowym oferuję stałą obsługę prawną, konsultacje w zakresie podejmowanych czynności, reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów.