Nowe rozporządzenie dotyczące organizacji handlu oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 658) (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf) wprowadziło zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania przedsiębiorców. Zgodnie z § 20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 624) utraciło moc.
Uważam, że wprowadzenia podziału na ,,stare” i ,,nowe” rozporządzenie może być mylące, jako że zapewne zostaną wydane kolejne rozporządzenia regulujące nakazy i zakazy w czasie epidemii. Dlatego w dalszej części już nieaktualne rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku będzie określane jako ,,rozporządzenie nr 1” , natomiast nowe rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku jako ,,rozporządzenie nr 2”.

 

Co do zasady rozporządzenie nr 2 powiela dotychczasowe nakazy i zakazy, z tą różnicą, iż wcześniej część zakazów została ustanowiona do odwołania, natomiast teraz większość ograniczeń obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 roku.
Chodzi m.in. o restauracje, kasyna, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, instytucje kultury, rozrywki, kina, siłownie, ograniczenie funkcjonowania centrów handlowych (§ 8 rozporządzenia nr 2). Także do tej daty obowiązuje zakaz pracy marketów budowlanych w weekendy (§ 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2).
Opisane wcześniej zasady funkcjonowania sklepów, czy straganów mają obowiązywać do dnia 19 kwietnia 2020 roku. Czyli nadal na jedną kasę, czy na jeden stragan przypada trzech klientów, a przedsiębiorca winien zapewnić im jednorazowe rękawiczki lub środek do dezynfekcji rąk i dezynfekować stanowisko po każdym kliencie. Rozporządzenie nr 2 precyzuje dwie kwestie. Limit trzech klientów na jedno stanowisko kasowe został wprowadzony także dla stacji paliw (§ 9 ust.6 pkt 2 rozporządzenia nr 2). Ponadto wprowadzenie zakupów dla seniorów pomiędzy godz. 10:00 a 12:00 nie obowiązuje aptek, ale w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia oraz handlu hurtowego (§ 9 ust. 7 rozporządzenia nr 2).

 

Zakłady pracy w dalszym ciągu są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W placówkach pocztowych mogą przebywać dwie osoby na jedno stanowisko obsługi. Lasy i parki pozostają zamknięte. Tak samo jak powyższe ograniczenia i te mają obowiązywać do dnia 19 kwietnia 2020 roku.


Do dnia 19 kwietnia 2020 roku aktualne pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz korzystania z rowerów miejskich (§ 17 rozporządzenia nr 2).

 

Natomiast do odwołania mają być nieczynne m.in. gabinety dentystyczne, domy uzdrowiskowe, zakłady rehabilitacyjne (§ 10 rozporządzenia nr 2), oraz pozostaje zakaz zgromadzeń (§ 14 rozporządzenia nr 2).

 

Zgodnie z § 18 od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.
Ten przepis rodzi najwięcej znaków zapytania. Zapewne codzienne wątpliwości pozwolą na jego doprecyzowanie, tak jak chociażby ma to miejsce teraz poprzez wyłączenie hurtowni z zakupów dla seniorów pomiędzy 10:00 a 12:00. Poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu należy rozumieć jako każde wyjście z domu. Co ciekawe, pracodawcy nie są zobowiązani do zapewnienia maseczek swoim pracownikom. Należy zwrócić uwagę, że przepis pozwala na zakrycie ust i nosa częścią odzieży, dla przykładu apaszką.

Zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia nr 2 od dnia 20 kwietnia roku do odwołania w mszach świętych oraz pogrzebach będzie mogło brać udział 50 osób, wliczając w to osoby wykonujące te czynności.

 

Podsumowując, założeniem jest wznowienie handlu po dniu 19 kwietnia 2020 roku. Należy mieć na uwadze, że wszelkie ograniczenia wprowadzone przez rozporządzeni nr 1 zostały ustanowione do odwołania. Rozporządzenie nr 2 wydaje się łagodzić te rygory, przy czym data 19 kwietnia może zostać zmieniona kolejnym rozporządzeniem. Może to być sposobność do wprowadzenia kolejnych zakazów i nakazów, lub też sprecyzowania obecnych zasad. W tle pozostają kwestie zdrowotne, otwarcie kościołów oraz data 10 maja 2020 roku.

 

Artykuł opracowany przez Adwokata Tomasza Psiuch
Stanowi jego wyłączną własność i nie może być kopiowany ani udostępniany przez inne osoby niż autor jako własny