Cztery osoby na jedną kasę

W dniu 19 kwietnia 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 697) (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf). Jest to kolejne, czwarte rozporządzenie regulujące życie w czasach epidemii.

 

Do dnia 26 kwietnia 2020 roku pozostawiono ograniczenia w ruchu transgranicznym.Poza już zniesionym ograniczeniami do odwołania pozostawiono następujące zmiany:
1. Zamknięcie restauracji, kin, centrów handlowych, kubów, zakładów fryzjerskich, bibliotek, etc. (§ 8 rozporządzenia nr 4) ;
2. Obowiązek zapewnienia płynu do dezynfekcji lub rękawiczek ochronnych w obiektach handlowych i usługowych (§ 9 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia nr 4) ;
3. Obowiązek zapewnienia płynu do dezynfekcji lub rękawiczek ochronnych w zakładach pracy oraz odległości pomiędzy stanowiskami pracy (§ 9 ust. 9 pkt 3 rozporządzenia nr 4) ;
4. Zawieszenie działalności stomatologicznej, uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej (§ 10 rozporządzenia nr 4) ;
5. Zakaz zgromadzeń (§ 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 4) ;
6. Obowiązek zachowania odległości 2 m. przy przemieszczaniu się oraz możliwość zajęcia połowy miejsc w środkach publicznego transportu zbiorowego (§ 17 rozporządzenia nr 4) ;
7. Obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 18 rozporządzenia nr 4) ;

 

Zasadnicza zmiana została wprowadzona w § 9 ust 6 rozporządzenia nr 4. Ilość osób na jedną kasę, stację paliw czy stragan , która do tej pory wynosiła 3, od dnia 20 kwietnia wynosi 4. Nowość to regulacja, zgodnie z którą w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m² , w takim miejscu może przebywać 1 osoba na 15 m² tej powierzchni. Dotychczasowy obowiązek dezynfekcji po każdym kliencie został zastąpiony obowiązkiem dezynfekcji co najmniej raz na godzinę (§ 9 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia nr 4).
Dotychczasowa pora zakupów dla seniorów obowiązuje nadal, ale od poniedziałku do piątku.

 

Artykuł opracowany przez Adwokata Tomasza Psiuch
Stanowi jego wyłączną własność i nie może być kopiowany ani udostępniany przez inne osoby niż autor jako własny