Aktualności

Jak uzyskać wysokie alimenty na dziecko?

Wielu Rodziców, przy których pozostają dzieci zastanawia się przed wystąpieniem z powództwem o alimenty co należy zrobić i jakie przedstawić dowody by uzyskać jak najwyższe alimenty?

Cztery osoby na jedną kasę

W dniu 19 kwietnia 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 697) (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf). Jest to kolejne, czwarte rozporządzenie regulujące życie w czasach epidemii.

Doprecyzowanie nakazu zakrywania ust i nosa

W dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2020 roku zostało wydane rozporządzenie precyzujące obowiązujące nakazy i zakazy, w tym kwestię obowiązkowego zakrywania ust i nosa.

Nowe rozporządzenie dotyczące organizacji handlu oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 658) (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf) wprowadziło zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania przedsiębiorców. Zgodnie z § 20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 624) utraciło moc.

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorców w dobie Koronawirusa (COVID -19)

Powstała sytuacja epidemiologiczna wymusiła wiele zmian. Zostały one wprowadzone do systemu prawnego ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie wskazanej powyżej ustawy (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568).